Home / Kosten

Full service of volledig zelf beheren

Indien uw online brochure regelmatig wijzigt, biedt het Online Touch CMS unieke mogelijkheden. Tot in detail kunt u zelf eenvoudig uw online brochures inclusief webshop opmaken en digitaal bladerbaar publiceren. Op elk gewenst moment. Zonder tussenkomst van derden, met een grote kostenbesparing en tijdwinst als gevolg! Vanaf slechts € 95,- per maand kunt u uw online brochure permanent volledig zelf via het Online Touch CMS beheren. Het CMS is verkrijgbaar in twee pakketten: Economy en Professional evenals een aparte webshop-, archief-, statistieken- en mini-bladeranimatiemodule.

Eenmalige publicaties al vanaf € 195,-

Is het CMS voor u niet nodig omdat u een eenmalige publicatie zonder uitgebreide functionaliteiten online wilt plaatsen? Geen probleem. Dan kunt u via deze website vanaf slechts € 195,- binnen enkele minuten zelf uw online brochure aanmaken. Klik rechts op deze pagina op 'Probeer gratis!', upload de pdf van uw brochure, selecteer de gewenste menubuttons en binnen enkele minuten ontvangt u een e-mail met een link naar uw online brochure. Plaats deze link op uw website en uw online brochure is door al uw bezoekers te bewonderen! Vervolgens heeft u een week de tijd om te beslissen of u de online brochure definitief wilt aanschaffen.

Wilt u een eenmalige publicatie met een achtergrond in uw huisstijl of iets meer functionaliteiten, zoals doorlinks op pagina's en flash of video op pagina's? Neem dan contact met ons op zodat wij uw online brochure tegen beperkte meerkosten op fullservice-basis voor u opmaken.


 
Gratis internet brochureContact
“Online Touch biedt een goede ondersteuning en reageert direct op vragen”
Ben Belt
Uitgever ANWB Media